زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راهبین_دیرینه_بیر_جمع_پریشان_گلدی

راهبین دیرینه بیر جمع پریشان گلدی #دیر_راهب #واصف_مرندی

دیر راهب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . واصف مرندی . راهبین دیرینه بیر جمع پریشان گلدی رأس اُول جمعیده بیر رأس لب عطشان گلدی سوزی تشریح ائلسم شاه شهیدان گلدی فاطمه عترتی نصرانیه مهمان گلدی او گجه صبحه کیمینبیشتر

دسته بندی درختی