زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راهب_چیخوب_حق_اوسته_منیم_جانیم_حسینم

راهب چیخوب حق اوسته منیم جانیم حسینم #دیر_راهب #معزی_اردبیلی

دیر راهب ✔️ سوال و جواب راهب با امام حسین علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ . ?: @nohe_torki . معزی اردبیلی . ✔️ جواب و زبانحال امام حسین علیه السلام . راهب چیخوب حق اوسته منیم جانیم حسینم اوز دینیمه خاطر توکولوب قانیمبیشتر

دیریمده اولوبسان منه مهمان آقا کیمسن #دیر_راهب #معزی_اردبیلی

دیر راهب ✔️ سوال و جواب راهب با امام حسین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . ✔️ زبانحال راهب . دیریمده اولوبسان منه مهمان آقا کیمسن؟ گورسندی وارون عزت شایان آقا کیمسن؟ . . موسی سنبیشتر

دسته بندی درختی