زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راه_شام_زبدةالاشعار

نه گجه وار نه گونوز استراحتیم قارداش #راه_شام #حقیر_خویی

زبانحال حضرت سکینه(س)در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا عبدالوهاب حقیر خویی . نه گجه وار نه گونوز استراحتیم قارداش نه قالدی تاب و توانایه طاقتیم قارداش . نه شمر اوتاندی جفادن نه رحمه گلدیبیشتر

دسته بندی درختی