زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:راه_شام_متن_روضه

#مصائب_راه_شام 1 #متن_روضه

#مصائب_راه_شام 1 . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . منازل راه شام . از مصائب رنج آور و غمبار اهلبیت نبوت علیه السلام اینکه ابن زیاد طبق فرمان یزید دستور داد بانوان و کودکان حرم حسینی را با شکنجه و آزار از کوفه بهبیشتر

دسته بندی درختی