زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحمان_جاهدی

آفتاب عمرون کسوف ائدور آسمان محنتده قارداشیم #عباسیه #رحمان_جاهدی

زبانحال امام حسین (ع) بالین حضرت ابوالفضل(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک مشابه . حاج رحمان جاهدی . . آفتاب عمرون کسوف ائدور آسمان محنتده قارداشیم قالمیوبدی نوریبیشتر

شهریاریسن شهر یاریده شاه ارتضی یا اباالحسن #رضویه #رحمان_جاهدی

#یا_اباالحسن . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . رحمان جاهدی . شهریاریسن شهر یاریده شاه ارتضی یا اباالحسن اول ملک خدم بارگه ائدوب طوسی با صفا یا اباالحسن . هاشمی نسب حیدری خصال مجتبی باخیش مصطفی جمال بیر آدین علی بیربیشتر

دسته بندی درختی