زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحمت_یزدانه_باخ_مشکل_نه_آسان_ایلوری

رحمت یزدانه باخ مشکل نه آسان ایلوری #مناجات #پندیات #عدلی_تبریزی

فی التوحید ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) رحمت یزدانه باخ مشکل نه آسان ایلوری گلشن پژمرده نی آنی گلستان ایلوری جویبار رحمتیندن رزق خوردی انس و جان کون و عرشی ذیحیاته چون شبستان ایلوریبیشتر

دسته بندی درختی