زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحم_ائت_منی_بابامدان_ای_ساربان_آیرما

رحم ائت منی بابامدان ، ای ساربان آیرما #کوچ_کربلا #صافی_تبریزی

زبانحال حضرت سکینه در قتلگاه به ساربان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_احوالیمیز_یاماندی … 10 سبک مشابه . #سبک_ای_اکبرین_مارالی با اضافه کردن واگیر مناسب . مرحوم صافی تبریزی . رحم ائت منی بابامدان ،بیشتر

دسته بندی درختی