زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحم_ائله_الهی_قطع_اولوبدی_چاره_م

رحم ائله الهی قطع اولوبدی چاره م #اصغریه #حسنی_تبریزی

حالات حضرت علی اصغر ع زبانحال مادرش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دولدوروب_جهانی_واحسین_صداسی مشابه . حاج حسین حسنی تبریزی . رحم ائله الهی قطع اولوبدی چاره م یوخ سودوم دوشومده یاندی شیرخواره م بوگل تریمبیشتر

دسته بندی درختی