زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحم_ائله_یارب_ئوزون_سینه_سی_سوزان_بالاما

رحم ائله یارب ئوزون سینه سی سوزان بالاما #اصغریه #سیفی_اردبیلی

زبانحال رباب و طفل شش ماهه در شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سیفی اردبیلی . رحم ائله یارب ئوزون سینه سی سوزان بالاما عمریمون میوه ی شیرینی لب عطشان بالاما . کربلانون چولینه یار وروب خیمه ی عشق منیبیشتر

دسته بندی درختی