زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رحیم_فیضی_اردبیلی

بارالها بندهٔ عصیانگرم #مناجات #فیضی_اردبیلی

#رمضانیه . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . رحیم فیضی اردبیلی . بارالها بندهٔ عصیانگرم پُرخطا و روسیاه و مضطرم . آمدم تا آن که مهمانت شوم ریزه خوار خوانِ احسانت شوم . بی پناه و اشکبارم، رحم کن طاقت آتش ندارم، رحم کنبیشتر

دلم نموده دوباره، هوایِ حضرت مهدی #مهدیه #فیضی_اردبیلی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رحیم فیضی اردبیلی . دلم نموده دوباره، هوایِ حضرت مهدی تمام دار و ندارم، فدای حضرت مهدی . غزل اِفاقه نکرد و نشد خبر زِ ظهورش که صد قصیده نوشتم، برای حضرت مهدی . اگر که دیدهبیشتر

دسته بندی درختی