زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رخشنده_روز_و_شب_چو_مه_و_مهر_خاور_است

رخشنده روز و شب چو مه و مهر خاور است #اکبریه #ضامن_اصفهانی

در مدح حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ضامن اصفهانی . رخشنده روز و شب چو مه و مهر خاور است از جان هر آنکه را که بدل مهر اکبر است . اکبر که هست زاده ی لیلای دلغمین آرام جان حضرت زهرای اطهر است بیشتر

دسته بندی درختی