زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رزاقی

دنیانی ترک ایدنده او گون حضرت امام

سالروز رحلت حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – ستار رزاقی . دنیانی ترک ایدنده او گون حضرت امام امت اوپیشوایه عزادار اولوب تمام . ترک جهان ایدنده اومحبوب مسلمین تشییع و هم عزاسینه جمعبیشتر

دسته بندی درختی