زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رسالت_چرخینین_باش_وئردی_خورشید_درخشانی

او دم که اوخلانوب اصغر امامین اللری اوسته #اصغریه #تائب_تبریزی

شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . او دم که اوخلانوب اصغر امامین اللری اوسته (1) آلوب زینب ربابه ردّ قیلدی اوخلی قربانی . رباب آلدی او طفل شیرخواری جان تک آغوشه باخوببیشتر

رسالت چرخینین باش وئردی خورشید درخشانی #17ربیع #تائب_تبریزی

ذکر ولادت حضرت رسول اکرم (ص) #گریز شهادت حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . رسالت چرخینین باش وئردی خورشید درخشانی گوزل نوریله یکسر ایلدی دنیانی نورانی . آدی یرده محمد گویدهبیشتر

دسته بندی درختی