زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رستگار_حسنی

گل هرایه آنا اماندی #صادقیه #رستگار_حسنی

زبانحال امام جعفر صادق (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . یاسر رستگار حسنی . گل هرایه آنا اماندی داده یت صبر ایویم تالاندی ایله بیر ظلم ایدوبدی منصور لبلریم لخته لخته قاندی شرر ظلمیدن وجودیم یانوری اورگیم زهربیشتر

دسته بندی درختی