زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رسول_فیضی_سائل

عم اوغلی باشیم اوسته گل که حال اِحتضاریم وار #فاطمیه #رسول_فیضی

زبانحال حضرت فاطمۀ زهرا (س) به حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #رسول_فیضی_سائل . عم اوغلی باشیم اوسته گل که حال اِحتضاریم وار جمال محتضرده گورسنن بیراِنکساریم وار . تمنای وصالوندور دئدیم اگلشبیشتر

دسته بندی درختی