زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رسید_عید_که_عقد_ملال_بگشاید

رسید عید که عقد ملال بگشاید #حسینیه #فضولی

بهاریه در مدح و توسل به امام حسین (ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ 🆔: @nohe_torki . حکیم ملا محمد فضولی . رسید #عید که عقد ملال بگشاید، در فرح به کلید هلال بگشاید . رسید وقت، که دوران ز وقت خوشحالی، دری به روی دل اهل حال بگشاید بیشتر

دسته بندی درختی