زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضانی_ئولدوره_نین_نسل_نحسی_ام_الفضل

رضانی ئولدوره نین نسل نحسی اُمّ الفضل #جوادیه #عینی_فرد_زنجانی

شهادت حضرت امام جواد علیه السلام #گریز به #قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی . رضانی ئولدوره نین نسل نحسی اُمّ الفضل امامی ایلدی مسموم آلوبدی طاقتینی . قالوبدی اوچ گون اگرچه جنازهبیشتر

دسته بندی درختی