زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضای_حی_بخشنده_رسول_اللهین_عشقینده

رضای حی بخشنده رَسول اللهین عشقینده #پیامبراسلام #واصف_مرندی

در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم #گریز به حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . واصف مرندی . رضای حی بخشنده رَسول اللهین عشقینده مسیحالر اولارززنده رَسول اللهین عشقینده . . همان او لیلبیشتر

دسته بندی درختی