زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضا

دوشموشمم مدّتدی بیر درده دوا مشتاقیم #عباسیه #شهاب_تبریزی

آرزوی زیارت شهادت حضرت عباس (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . دوشموشمم مدّتدی بیر درده دوا مشتاقیم غصّه دی خشکیده نی تک مین نوا مشتاقیم . محبس غمده وجودیم آز قالوب پامال اولا بیر محلّ خوشبیشتر

بلشوب قانه عجب زلف پریشانون اوغول #اکبریه

زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت علی اکبر(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم صراف تبریزی . بلشوب قانه عجب زلف پریشانون اوغول اولا کول باشینه سندن صورا دنیانون اوغول . سنیدون زینبیمون مطلب و منظوری علیبیشتر

دسته بندی درختی