زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضوانی_شیرازی

ز سرت نمانده جسمی به سرم نمانده مویی #حضرت_رقیه #مجید_لشکری

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مجید لشکری تضمین از غزل فصیح الزمان(رضوانی شیرازی) . . ز سرت نمانده جسمی به سرم نمانده مویی که گرفته بود مویم به کف خودش عدویى دل زخم خورده ام رابیشتر

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . سید محمد رضوانی شیرازی . همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی . به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتبیشتر

دسته بندی درختی