زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضویهه

سینمده وار درد نهانیم الله #رضویه #تائب_تبریزی

زبانحال حضرت امام رضا (ع) بیاتی لار . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج صادق تائب تبریزی . سینمده وار درد نهانیم الله گوزدن آخار اشک روانیم الله غربتده وار کیمیم آلا دردیمی یوخدی منیم بیر درد آلانیم الله بیشتر

دسته بندی درختی