زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رضویه_شهادت

کیم دئسه من دئمرم شاه خراسان دی رضا #رضویه #سدید_هریسی

شرف عالم امکان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سدید هریسی . کیم دئسه من دئمرم شاه خراسان دی رضا آزدی شأنینده دئسم رهبر ایران دی رضا خبر آلسان دییرم شأنیده اجدادی کیمی افتخار و شرف عالم امکان دی رضا . . آستانیندهبیشتر

گلون شیعه لر جمله شور و نوایه #رضویه #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گلون شیعه لر جمله شور و نوایه ائداخ ناله بوگون امام رضایه دیون شوریله وا غریب الغربا . . . ندور بولمرم بوندا یارب حکمت چکوب انبیا اولیا جمله غربتبیشتر

ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده #اکبریه #سعدی_زمان

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده الهی بو نه گوزل آرزودی دنیاده . قوجا آتا آچا گوز جان ویرن زمانینده جوان اوغول گوره یارببیشتر

بو سوز که نظم ائلیوب ناظم وفا کردار #حضرت_معصومه #سعدی_زمان

در حالات حضرت معصومه (س) ۲۵۵ بیت شامل مقدمه مدح و حالات ، نامه امام رضا به حضرت و آمدن قاصد به مدینه ، خروج حضرت معصومه از مدینه و حالات راه و ورود به قم و شهادت ایشان – #گریز به #کوفه ، #ورود_شام ، #خرابه_شام ،بیشتر

شیعه گل شوریله بیر فغانه #رضویه #دلریش

شهادت ضامن غریبان امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . شیعه گل شوریله بیر فغانه باشه وور گوزیاشون ائت روانه چون عزای امام رضادور سال فغانیله ناله جهانه . . قوردی بیر بزم مأمون غافل ایلدیبیشتر

دسته بندی درختی