زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رقیه_گفت_به_چشمان_پر_ز_آب_پدر_جان

رقیه گفت به چشمان پر ز آب، پدر جان #حضرت_رقیه #صابر_همدانی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها با رأس پدر در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم صابر همدانی . رقیه گفت به چشمان پر ز آب، پدر جان دلم ز آتش هجر تو شد کباب پدر جان ز دوری تو ندارم به دیده خواب پدربیشتر

دسته بندی درختی