زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رمضان_سفره_سینین_صفاسی_گلدی

رمضان سفرسینین صفاسی گلدی #حسنیه #ماه_پری_زنجانی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رضا ماه پری زنجانی سبک با تو بودن و نبودن …« افتخاری » رمضان سفرسینین صفاسی گلدی هامی درماندلرین دواسی گلدی کوچه و معبری ایلیون گل افشان حضرت فاطمنین بالاسی گلدی مولابیشتر

دسته بندی درختی