زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رمضان_قافله_سیندن_آچوری_فاصله_میز

رمضان قافله سیندن آچوری فاصله میز #رمضانیه_وداع #متقی_تبریزی

وداع با ماه رمضان گریز به وداع امام حسین علیه السلام با مقدمه اجتماعی – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – حاج محمد متقی تبریزی – رمضان قافله سیندن آچوری فاصله میز گورگ ایا نقدراولدی بو آیدا صله میز – نئچهبیشتر

دسته بندی درختی