زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رنجی_تهرانی

گشته‌ام از غم هجران گلی، خار امشب

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم هادی پیشرفت ( رنجی تهرانی ) . گشته‌ام از غم هجران گلی، خار امشب که به دل مانده از او حسرت دیدار امشب . بود امید که چشمم به رخ دوست فتد ولی از هجربیشتر

گشته ام از غم هجران گلی، خار امشب

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم هادی پیشرفت ( رنجی تهرانی ) . گشته ام از غم هجران گلی، خار امشب که به دل مانده از او حسرت دیدار امشب . بود امید که چشمم به رخ دوست فتد ولی از هجربیشتر

دسته بندی درختی