زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رهنورد_کوی_دل_آتش_به_جان

رهنورد کوی دل آتش به جان #اربعین #عابد_تبریزی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . رهنورد کوی دل آتش به جان سوی منزلگاه جانان شد روان . با هوای قبله گاه آرزو بست احرام وفا لبّیک گو . با تمنّای گل رعنای عشق شد سوی گلشن، هزار آوای عشق بیشتر

دسته بندی درختی