زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رواقون_جنت_الاعلایه_بنذر_ای_رضا_جان

رواقون جنت الاعلایه بنذر ای رضاجان #رضویه #ساعد_زنجانی

مدح و میلادیه حضرت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . مرتضی اسکندری (ساعد زنجانی) . . رواقون جنت الاعلایه بنذر ای رضاجان سنی بیچاره لر امداده سسلرای رضاجان . آدون قلبه صفادی قاپون باب رجادی گوزل قبرونبیشتر

دسته بندی درختی