زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روحیله_ریحانه_دئنن_یاحسن

روحیله ریحانه دئنن یاحسن #حسنیه #سیدی_زنجانی

مدح و شهادت امام حسن مجتبی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید باقر سادات پور . روحیله ریحانه دئنن یاحسن گلشن و ویرانه دئنن یاحسن دردیوه درمانه دئنن یاحسن دوش دلِ عرفانه دئنن یاحسن آل اله پیمانه دئنن یاحسن بیشتر

دسته بندی درختی