زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روحیم_قوشی_دمشقیده_مهماندی_زینبه

روحیم قوشی دمشقیده مهماندی زینبه #زینبیه #سیدبشیرحسینی_میانجی

زینب چی ام … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سیدبشیرحسینی_میانجی . روحیم قوشی دمشقیده مهماندی زینبه زوّار اولوبدی، نی کیمی نالاندی زینبه . . زینب چی ام ملک لر ائدر غبطه حالمه دوشموش دوباره زاده ی زهرابیشتر

دسته بندی درختی