زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روح_انسانیت_و_فانوس_وحدتدور_حسین

روح انسانیّت و فانوس وحدتدور حسین #حسینیه #هادی_تبریزی

فاتح تاریخ . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم هادی تبریزی . روح انسانیّت و فانوس وحدتدور حسین فاتح روز نبرد نور و ظلمتدور حسین . . شاهباز یکّه تاز آسمان افتخار مرمرین تندیس دنیای بزرگی و وقار درس انسانیّتهبیشتر

دسته بندی درختی