زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روز_ازل_میکده_چون_باز_شد

روز ازل میکده چون باز شد #رضویه #شبخیز

بوسه گاه آهوان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شبخیز . روز ازل میکده چون باز شد نوبت ساغر کشی آغاز شد . باز شد از من دَهنِ التماس در برِساقی به صد امید و یاس . کِای به خرابات ازل پیر عشق ساقی رندان جهانگیربیشتر

دسته بندی درختی