زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روز_جوان

الله آدین باشدا یازوب دل،سوزی افتاده دئنن

مدح و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید باقر سادات پور . الله آدین باشدا یازوب دل،سوزی افتاده دئنن سرِّ دلی فاش ائلمه قوی قالا عقباده دئنن . ساخلیا بیلموسن اوزون مَحرمه دی یادهبیشتر

دسته بندی درختی