زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روز_ما_در_شامتان_جز_شام_ظلمانی_نبود

روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود #سازگار

کوچ از شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود ای زنان شهر شام این رسم مهمانی نبود . سنگ باران مسلمان آنهم از بالای بام این ستم بالله روا در حق نصرانی نبود بیشتر

دسته بندی درختی