زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روز_و_شب_ذکر_تو_را_گویم_حسین

روز وشب ذکر تورا گویم حسین #حسینیه #علی_تیموری

یا حسین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . تیموری اردبیلی . روز وشب ذکر تورا گویم حسین عاشقم عشق تورا جویم حسین . می نشینم بی ریا در محفل ات ذکرتو باجان ودل گویم حسین . خو گرفته خصلتم بادرگهه ات طالب عشاق خوش خویمبیشتر

دسته بندی درختی