زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روز_و_شب_ساعت_بساعت_دوری_دورانون_گئدور

روز و شب ساعت بساعت دوری دورانون گئدور #فاطمیه #انور_اردبیلی

حالات حضرت زهرا(س) #گریز به #مجلس_ابن_زیاد . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #انور_اردبیلی . #پندیات . روز و شب ساعت بساعت دوری دورانون گئدور لحظه به لحظه فنایه عمری انسانون گئدور . عمر بیر گوهردی پر قیمتبیشتر

دسته بندی درختی