زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روشن_تر_از_روز_است_خیلی_بامرامند

روشن تر از روز است خیلی بامرامند #اصغریه #جوادیه #لطیفیان

میلادیه حضرت امام جواد (ع) و حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . لطیفیان . روشن تر از روز است خیلی بامرامند وقتی کریمان با گدایان هم کلامند . الحق که آقازاده ها یک یک امیرند الحق که نوکرزاده ها یکبیشتر

دسته بندی درختی