زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:روفه_گر

وصل جانان دان اوتور جان وئردی سلطان بلا #حسینیه #روفه_گر

شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . وصل جانان دان اوتور جان وئردی سلطان بلا کربلاده اولدی اشرف ما سِوادن کربلا . . قوردی بیر بزم مرتّب اول شه مالک رقاب دوتدی ظلمتبیشتر

وصل جاناندان اوتور جان ویردی سلطان بلا #قتلگاه #روفه_گر

شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . وصل جاناندان اوتور جان وئردی سلطان بلا کربلاده اولدی اشرف ماسوادن کربلا . . قوردی بیر بزم مرتّب اول شه مالک رقاب دوتدی ظلمت عالمی مستور اولوبدیبیشتر

نیزده قارداش باشون اوز حقین اعلان ایلوری #کوفه #روفه_گر

کوفه . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . نیزده قارداش باشون اوز حقین اعلان ایلوری عالی بیر عنوانیله تبلیغ قرآن ایلوری . . لبلرون کهف آیه سین خوش لحنیله ایلور بیان تا اولا اصل حقیقت خوش بیانیله عیانبیشتر

فراقیوه علی جان روز وشب دوام ایلدیم #حضرت_صغری #روفه_گر

زبانحال حضرت صغری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . فراقیوه علی جان روز وشب دوام ایلدیم خیال وصلیله هجران ایوین مقام ایلدیم . عراقدن نه گلن وار نه بیر عراقه گیدن نسیم صبحی سنه قاصد پیام ایلدیم بیشتر

داد او ساعتدن باجی قارداشینی عریان تاپوب #کوچ_کربلا #روفه_گر

#قتلگاه کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . داد او ساعتدن باجی قارداشینی عریان تاپوب گوئیا وادی ایمن موسی عمران تاپوب . طور سینای حقیقتده دوشوب بیر نخل طور قول بوداقین یرده قانلی خاکیلهبیشتر

قرب جاناندان ائدنلر ظلم الیله انفصال #اربعین #روفه_گر

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم روفه گر . قرب جاناندان ائدنلر ظلم الیله انفصال اختیاریله دوباره تاپدیلار عین وصال . . عاشقان بزم وحدت باده نوشان الست نرگس مست نگاریله اولوبلار می پرست بیر نمایشبیشتر

دسته بندی درختی