زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رونقی

با عمو گفتا سکینه از عطش قلبم کباب است #عباسیه #رونقی_مازندرانی

اظهار عطش حضرت سکینه (س) به حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . رونقی مازندرانی . با عمو گفتا سکینه از عطش قلبم کباب است گر ره آورد تو گردد قطرۀ آبی صواب است . . کربلا ماتم سرا شد ما غریب این دیاریمبیشتر

دسته بندی درختی