زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:رکن_این_عالم_ز_ارکان_تو_باشد_یاعلی

رکن این عالم زارکان توباشد یاعلی #حیدریه

درمدح و منقبت حضرت مولی الموحدین (ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مژده اردبیلی . رکن این عالم زارکان توباشد یاعلی جان این هستی ز بنیان توباشد یاعلی . برتو و آل تو ای صاحب کرم ازما درود این کلام حی سبحانبیشتر

رکن این عالم ز ارکان تو باشد یاعلی #حیدریه #مژده_اردبیلی

در مدح و منقبت حضرت علی (ع) ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مژده اردبیلی رکن این عالم ز ارکان تو باشد یاعلی جان این هستی ز بنیان توباشد یاعلی بر تو و آل تو ای صاحب کرم از ما درود این کلام حی سبحان تو باشد یاعلی سرزمینبیشتر

دسته بندی درختی