زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ری_قبله_گشته_با_حرم_سیدالکریم

ری قبله گشته با حرم سیدالکریم #عبدالعظیم_حسنی #قاسم_نعمتی

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . ری قبله گشته با حرم سیدالکریم عزت گرفته با قدم سیدالکریم . عقده گشای قبر خراب حسن شده صحن و سرای محترم سیدالکریم . عیسای شهر مابیشتر

دسته بندی درختی