زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زائرین_قبر_من_این_شام_عبرت_خانه_است

شمع بزم حق را مرغ دلم پروانه است #حضرت_رقیه #انور_اردبیلی #کهنمویی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی تضمینِ شعر مرحوم کهنمویی تبریزی . شمع بزم حق را مرغ دلم پروانه است گرچه طفل خردسالم منطقم پیرانه است عزت دنیا بهبیشتر

زائرین قبر من این شام عبرت خانه است #حضرت_رقیه #کهنمویی

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها در خرابه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم کهنمویی تبریزی . زائرین قبر من این شام عبرت خانه است مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است . دختری بودم سه ساله، دستگیر و بی پدر مرغبیشتر

دسته بندی درختی