زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زادصادق

سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله #اربعین #سهیلی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سهیلی تبریزی (1) . سنه شایسته دور چوخ ناز قارداش لیک آز ایله گلوب بیکس عیالین شامیدن دور پیشواز ایله . . حسین بیر اربعین چکدی باجون گر چه ریاضتلر ولیکن بو ریاضتدنبیشتر

دسته بندی درختی