زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زاهدون_ذوق_و_صفاسی_لطف_اذکارینده_دی

زاهدون ذوق و صفاسی لطف اذکارینده دی #دیر_راهب #انور_اردبیلی

حالات دیر راهب #من_حسینم_کیم_منه_ساری_گوتورسه_بیر_قدم .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ .   🆔: @nohe_torki   . #سبک حاج #داود_علیزاده (مجلس کامل) . مرحوم انور اردبیلی . زاهدون ذوق و صفاسی لطف اذکارینده دی عارفون صبح ولاسی لیلۀبیشتر

دسته بندی درختی