زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زبانحال

نطقه گل دردون منه آندور آنا یا فاطمه #فاطمیه #تائب_تبریزی

زبانحال امام حسین (ع) خطاب به مادرش سوال و جواب زبانحال امام حسین (ع) #نطقه_گل_دردون_منه_آندور_آنا_یا_فاطمه #زبانحال حضرت زهرا (س) #ایتمه_افغان_پوزما_زهرانی_حسینیم_آغلاما . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحومبیشتر

دسته بندی درختی