زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زبدةالاشعار_در_کلام_شعرا

تصنیفِ شعری ساز و دف و تاره وئرمرم #مصیبی_تبریزی

تصنیفِ شعری ساز و دف و تاره وئرمرم ماهور و شور و گوشۀ افشاره وئرمرم یاقوت اولا حریر اولا اشعار ناب اولا بیر بیت نابی سُندُس زرتاره وئرمرم کِلکیم جوشار ولی هاموسین لوحه یازمارام هر بیر سخیف شعر اولا بازاره وئرمرم گوزبیشتر

گنج اشعاری آچان زبده سخندان یاشاسین #معروف_اهری

#مجموعه « زبدةالاشعار » در کلام شُعرا ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki ابوالفضل عباسی معروفان اهری گنج اشعاری آچان زبده سخندان یاشاسین یاشاسین عمر بویی والح و خندان یاشاسین نشر فرهنگ حسینه چالیشان قارداشیمیز حاج علیبیشتر

دسته بندی درختی