زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زبد

دور یاتما منیم سرداریم #عباسیه #مصیبی_تبریزی

«زبانحال امام بر بالین قمر منیر بنی هاشم» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . #سبک_ایوای_یارالی_جان_یارالی مشابه . . دور یاتما منیم سرداریم قارداش پوزولوب پرگاریم مخیمده سنی سسلیللر امداده سوسوزبیشتر

دسته بندی درختی