زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زعفر_آزاد_مهر

مقام زینب والا تباریدن نه یازیم #زینبیه

ام المصائب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . زعفر آزادمهر . مقام زینب والا تباریدن نه یازیم یگانه نابغه ی روزگاریدن نه یازیم . کتاب عشقه گوزل آدی زین اب یازیلوب علی کیمین آتیا افتخاریدن نه یازیم . اوپوب اونون الینبیشتر

تاپمادیم دردیمه عالمده دوا یازهرا #فاطمیه #زعفر_آزادمهر

توسل به حضرت زهرا (س) . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . زعفر آزادمهر شیخ درآبادی . تاپمادیم دردیمه عالمده دوا یازهرا گلمیشم درگهیوه دلده نوا یازهرا . سائلم درگه احسان تانورام بو قاپونی قیل کرم نوکره ای کان سخا یابیشتر

دسته بندی درختی