زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زمان_عیشدی_دور_ساقیا_گتور_باده

زمان عیشدی دور ساقیا گَتور باده #حیدریه #شکوهی_مراغه_ای

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم شکوهی مراغه ای . زمان عیشدی دور ساقیا گَتور باده بساط عشرتی گَل بیرده ایله آماده . اولوبدی شش جهته بزم عیش هشت بهشت گتور شراب طهوری بو جنّتبیشتر

دسته بندی درختی