زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:زمین_و_آسمان_ای_شیعه_در_حزن_و_غم_است_امشب

زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب #باقریه #محمدعلی_تابع

در شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی تابع . زمین و آسمان ای شیعه در حزن و غم است امشب همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب . امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دونبیشتر

دسته بندی درختی